Bilag 6 - Forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r

09-05-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 2r skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r fra og med mandag den 13. maj 2019. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2r træder i kraft fra og med tirsdag den 14. maj 2019.

Reguleringsbekendtgørelsens § 154 stk. 3, kan med ikrafttræden af denne bilag 6 meddelelse ikke anvendes for rationsfiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r.

Tobis fra forvaltningsområde 2r, der landes mandag den 13. maj 2019 afskrives perioderationen for uge 19. 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 9. maj 2019.