Bilag 6 - Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk og tunge i alle farvande eksklusiv torsk i underområde 25-32 i Østersøen

04-07-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Torsk i Nordsøen

Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  3.795 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  7.561 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

11.845 kg

 

Torsk i Skagerrak

Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  2.760 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  5.520 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  8.280 kg

 

Torsk i Kattegat:

Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

    520 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 1.380 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 1.725 kg

 

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne:

Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

 1.035 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 3.105 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 5.175 kg

 

Tunge i Nordsøen:

Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

    250 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

    545 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

    820 kg

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen:

Fra 1. juli 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

    645 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

 1.290 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

 1.930 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 4. juli 2019.