Gennemsnitlige afregningspriser for 2018.

23-01-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

De gennemsnitlige afregningspriser for 2018, anvendes i medfør af reguleringsbekendtgørelsens §46 til beregning af værdien af de årsmængder et fartøj er tildelt på baggrund af fartøjets kvoteandele.

De gennemsnitlige afregningspriser for 2018 anvendes derudover i medfør af § 54 i forbindelse med overførsel af årsmængder til andre fartøjer, i forbindelse med tildelingen af låne-FKA og låne-IOK jf. §§ 90-99, i forbindelse med bytte af årsmængder i jf. § 100, samt i forbindelse med beregning af kvoteloft for bierhvervsfiskere jf. § 181.

De gennemsnitlige afregningspriser for landinger af IOK og FKA-arter fra danske fartøjer der anvendes er som angivet nedenfor. Priserne er i kr. pr. kg, dog er laks angivet i kr. pr. styk. Tallene er følgende:

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. januar2019.”