Bilag 6 - Ændring af FKA-rationsfiskerier i 2019

30-01-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Ændring af FKA-rationsfiskerier i 2019


Tungefiskeri i Nordsøen

 

Med virkning fra den 1. februar 2019 nedsættes FKA-rationen for tunge i Nordsøen, således at fiskeriet indtil videre er reguleret med halve kalendermånedsrationer på 400 kg.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. februar 2019.