Bilag 6 - meddelelse om forbud mod fiskeri af dybvandsreje i norsk zone i Nordsøen.

20-12-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Idet den til Danmark afsatte kvote af dybvandsreje i norsk zone i Nordsøen (04-N) er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af dybvandsreje i norsk zone i Nordsøen (04-N) med virkning fra og med lørdag den 21. december 2019.

Forbud mod at medbringe og lande dybvandsreje fra norsk zone i Nordsøen (04-N) træder i kraft med virkning fra og med mandag den 23. december 2019.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1069 af 26. oktober 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 20. december2019 og er gældende til og med 31. december 2019 med mindre andet meddeles.