Bilag 6 - Forhøjelse af MAF-rationerne for torsk og tunge i Nordsøen og Skagerrak

03-04-2019
Faglig meddelelse Bilag 6

Torsk i Nordsøen

Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  3.300 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  6.575 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

10.300 kg

 

Torsk i Skagerrak

Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  2.400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  4.800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  7.200 kg

 

Tunge i Nordsøen

Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

    215 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

    475 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

    715 kg

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra 3. april 2019 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

     560 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  1.120 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

  1.680 kg

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft 3. april 2019.