Bilag 6 - Mulighed for bytte af årsmængder af torsk i Nordsøen for mørksej

25-09-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Danmark forventer at indgå et kvotebytte med Frankrig, der indebærer at Danmark afgiver 200 tons torsk i Nordsøen i bytte for 430 tons mørksej.

 Meddelelse om, at ejere af fartøjer, der inden for ovennævnte mængde og i forholdet 1:2,15 ønsker at bytte torsk i Nordsøen for mørksej skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest mandag den 1. oktober 2018. Meddelelsen fremsendes til

Såfremt mængden af torsk i Nordsøen, der stilles til rådighed for dette bytte overstiger 200 tons, og dermed den mængde på 430 tons mørksej der er til rådighed, stiller Fiskeristyrelsen indbyttede mængder af mørksej til rådighed, svarende til den forholdsmæssige andel som den enkelte ejer har ønsket at bytte.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 25. september 2018.