Bilag 6 - Forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

25-09-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

 

Opfiskning af den disponible mængde skønnes nært forestående, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af lange i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne fra og med fredag den 28. september 2018. Forbud mod at medbringe og lande lange fra de anførte farvande træder i kraft fra og med søndag den 30. september 2018.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 25. september2018.