Bilag 6 - Ændring af regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

24-09-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen ændres den hidtidige fastsatte fangstmængde, med virkning fra den 24. september 2018, således at den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 7.500 kg.

Reguleringsbekendtgørelsens § 144, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 24. september2018.