25-09-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Ændring af FKA-rationsfiskerier i 2018

Rødspættefiskeri i Skagerrak

Med virkning fra den 1. oktober 2018 ændres FKA-rationen, således at fiskeriet indtil videre ikke er mængdemæssigt reguleret.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. oktober 2018