Systemlukning hos Fiskeristyrelsen fra den 16. til den 18. november 2018

01-11-2018
Faglig meddelelse Indberetningsservice

Fra fredag den 16. november kl. 14.00 til søndag den 18. november kl. ca. 22.00 vil alle Fiskeristyrelsens forespørgsels- og indberetningssystemer være lukkede og utilgængelige som følge af den endelige adskillelse af Landbrugsstyrelsens og Fiskeristyrelsens IT-systemer.

Føring af logbog

Fartøjer med en igangværende fangstrejse i eLog skal fortsætte med at føre den elektroniske logbog som normalt. Startes en ny fangstrejse i perioden, hvor systemerne er lukkede, skal alle aktiviteter, der normalt skal føres i logbogen, føres på papir, indtil den elektroniske logbog igen er tilgængelig. De papirførte logbogsoplysninger indføres herefter i en nye fangstrejse i eLog. Fartøjer, der fører eLog, skal mens fangstrejsen føres på papir, telefonisk eller via e-post () meddele Fiskeristyrelsens FMC om afsejling og ankomst samt alle aktiviteter i norsk eller andre 3. landes farvand.

Inden en fangstrejse, hvor logbogen er ført på papir, kan indtastes, skal kvittering for seneste eLog fangstrejse være modtaget. Ventende eLog kvitteringer vil blive udsendt så snart Fiskeristyrelsens systemer igen er i normal drift.

Meldinger

Fiskere, der benytter Fiskeristyrelsens hjemmeside, tablets, mobiltelefon eller smartphone til afgivelse af meldinger, skal i perioden fra 16. november kl. 14 til den 18. november kl. 22 afgive meldinger direkte til Fiskeristyrelsens FMC på telefon (+45) 72 18 56 09.

Afregninger

Indberetning af afregninger fra opkøbere og fiskere, der sælger egen fangst, vil ikke være muligt under lukningen den 16. november kl. 14 til den 18. november 2018 kl. 22.

Øvrig information

EU medlemslandene, de norske fiskerimyndigheder og relevante 3. lande er orienteret om systemlukningen.

Supplerende information om systemlukningerne vil blive udsendt via ”Indberetningsservice”.

Et gratis abonnement på ”Indberetningsservice” kan tegnes på Fiskeristyrelsens hjemmeside https://fiskeristyrelsen.dk/nyheder-og-presse/

Efter lukningen vil en meddelelse om, at det igen er muligt at benytte Fiskeristyrelsens indberetningssystemer, blive udsendt via ”Indberetningsservice”.