Information om ændringer af afregningsindberetning via virk.dk

23-11-2018
Faglig meddelelse Indberetningsservice

Efter Fiskeristyrelsens separation fra Landbrugsstyrelsen er der endnu enkelte udeståender i afregningsindberetningen via virk.dk.

- Oversigtsbilledet viser ikke længere alle de tidligere indberetninger.

- Eventuelle egne skabeloner er ikke tilgængelige.

Der arbejdes på hurtigst muligt at genskabe såvel visning af tidligere indberetninger samt skabelon-funktionen.

Linket til indberetningsblanketter kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside ved at benytte adressen:
http://fiskeriportal.fiskeristyrelsen.dk/

eller direkte på virk portalen:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/LBST/ErhvervsfiskereOpkoeber_indberetning_F1F2