Følgevirkninger af eLog satellitændringerne fra den 30. oktober 2018

09-11-2018
Faglig meddelelse Indberetningsservice

En række fartøjer, der fører elektronisk logbog oplever efter Inmarsat satellit ændringerne den 30. oktober 2018 i perioder problemer med at aflevere eLog transmissioner efter gældende regler.

Fiskefartøjer, der har problemer med at transmittere data eller modtage kvitteringer bør i sådanne situationer henvende sig til Fiskeristyrelsens FMC, der er i beredskab til at yde mest mulig support for at afhjælpe problemerne. Fiskerimoniteringscenteret (FMC) kan kontaktes på telefon (+45) 72 18 56 09.

Hvis fartøjet har en blå markering i forbindelse med en eLog markering kan Polaris Electronics A/S ligeledes kontaktes.

Transmissionsproblemerne er særligt hyppige i nattetimerne, men fartøjerne skal fortsætte med at føre eLog efter gældende regler og løbende forsøge at få meddelelserne afsendt.

Opmærksomheden henledes på, at meldinger fra dags dato og frem til og med den 12. december 2018 skal indtelefoneres til Fiskerimoniteringscenteret (FMC) på telefon (+45) 72 18 56 09, hvis der ikke er modtaget en eLog kvittering 20 minutter efter afsendelse af meddelelsen.

Meldinger til Norge herunder særskilt aktiv og passivmeldinger, der ligeledes ikke er kvitteret i eLog indenfor 20 minutter, skal ligeledes indtelefoneres til Fiskerimoniteringscenteret (FMC) på telefon (+45) 72 18 56 09.