Fiskeristyrelsen frigiver en ny eLog version 10.1.2 med opdaterede lister samt mulighed for at registrere sæler og delfiner

23-05-2018
Faglig meddelelse Indberetningsservice

Fiskeristyrelsen har frigivet en ny eLog version 10.1.2, som følge af opdatering af de tilknyttede lister, samt et ønske om at kunne registrere bifangster af sæler, marsvin og delfiner.

Bemærk at bifangster af sæler, marsvin og delfiner kun skal angives med antal uden en skønnet vægt.

Opdateringen af listerne i eLog version 10.1.2 vedrører:
- Arter
- Farvand inklusive musling produktionsområder
- Natura 2000 områder
- Opdrætsanlæg
- Opkøbere
- Økonomisk zone

Den nye eLog version 10.1.2 kan hentes her

Den tilhørende øve version (dummy) kan hentes her

Det tilrådes, at den nye eLog version 10.1.2 installeres ved først givne lejlighed.