Forbud mod rationsfiskeri af tobis

06-06-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Den til rationsfiskeri disponible mængde af tobis vurderes opfisket, og der indføres derfor forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår med virkning fra torsdag den 7. juni 2018. Forbud mod at medbringe og lande tobis fanget på rationsvilkår træder i kraft med virkning fra lørdag den 9. juni 2018.                                                                                     

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. juni 2018.