Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r

21-06-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r

Idet den disponible mængde af tobis i forvaltningsområde 2r skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 2r fra og med fredag den 22. juni 2018. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 2r træder i kraft fra og med mandag den 25. juni 2018.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 22. juni 2018.