Bilag 6 - Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen

12-07-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

 

Med virkning fra og med den 13. juli 2018 gælder følgende vilkår for fiskeri af visse industriarter i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

 

Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen.

 

Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen må maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 

Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.

 

Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Forsøgsfiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 35 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 45 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 

Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.

 

Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Forsøgsfiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 30 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.

 

Fiskeri af brisling i Vestlige Østersø (22-24).

 

Fartøjer der fisker brisling i Vestlige Østersø (22-24), må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 25 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grænser ikke.

 

Fiskeri af brisling i Østlige Østersø (25-32).

 

Fartøjer der fisker brisling i Østlige Østersø (25-32) bortset fra fartøjer, der fisker i henhold til tilladelse nr. 1205, må maksimalt have 10 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 25 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grænser ikke.

 

Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen, Skagerrak/Kattegat og Østersøen,  

 

For 3. kvartal 2018 afsættes indtil videre følgende mængder til bifangster af sild i industrifiskeriet:

 

  • Nordsøen 4.000 tons
  • Skagerrak og Kattegat 2.500 tons
  • Østersøen 500 tons

 

Mængderne administreres som fælles mængder for alle fiskerier. Skønnes de afsatte mængder opfisket inden udgangen af 3. kvartal, tages der stilling til om fiskeriet kan videreføres.

                                                                                             

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 13. juli 2018