Ændring af kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. juli 2018

13-07-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Ændring af kystfisker-rationsfiskerier pr. 1. juli 2018

 

Jomfruhummerfiskeri i Skagerrak, Kattegat og Østersøen

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 4000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

 

Jomfruhummer fiskeri i Nordsøen EU-zone

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 3000 kg Jomfruhummer pr. kalendermåned.

 

Mørksejfiskeri i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 4000 kg Mørksej pr. kalendermåned.

 

Pighvar og herunder slethvar i Nordsøen

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 3000 kg Pighvar og slethvar pr. kalendermåned.

 

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22-24

Fra den 1. juli 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 10.000 kg Sild pr. kalendermåned.

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. juli 2018