Bilag 6 - Forbud mod rations fiskeri af sild i Østlige og Vestlige Østersø under kystfiskerordningen

04-12-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Forbud mod rations fiskeri af sild i Østlige og Vestlige Østersø under kystfiskerordningen

 

Idet de disponible mængder af sild i Østlige og Vestlige Østersø, afsat til rationsfiskeri under kystfiskerordningen, er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af sild i Østlige og Vestlige Østersø under denne ordning med øjeblikkelig virkning. Forbud mod at medbringe og lande sild fra Østlige og Vestlige Østersø træder i kraft fra og med torsdag den 6. december 2018.

                                                                                             

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 4. december 2018.