Bilag 6 - Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

07-12-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

Ændring af tilladte fangstrationer for Mindre Aktive Fartøjer

 

På baggrund af disponible mængder af torsk afsat til Mindre Aktive Fartøjer, ændres følgende rationer med virkning fra 1. oktober 2018.

 

Torsk i Nordsøen

 

Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

Ingen begrænsning

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

Ingen begrænsning

Fartøjer på 9 meter og derover

Ingen begrænsning

 

 

Torsk i Skagerrak

 

Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

Ingen begrænsning

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

Ingen begrænsning

Fartøjer på 9 meter og derover

Ingen begrænsning

 

 

Torsk i Kattegat

 

Fra den 1. oktober 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

Ingen begrænsning

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

Ingen begrænsning

Fartøjer på 9 meter og derover

Ingen begrænsning

                                                                                             

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 7. december2018.