Regulering af Andre arter i norsk økonomisk zone i Nordsøen

31-08-2018
Faglig meddelelse Bilag 6

For fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen indføres der, med virkning fra den 3. september 2018, mængdemæssig regulering, således den højst tilladte fangstmængde pr. kalenderuge er 15.000 kg.

Reguleringsbekendtgørelsens § 144, stk. 2 og 3 finder indtil videre ikke anvendelse i relation til nærværende regulering af fiskeri af andre arter i norsk fiskerizone i Nordsøen.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. september2018.