Forbud mod fiskeri af skader og rokker i EU farvande i Skagerrak og Kattegat

20-04-2018
Faglig meddelelse Bilag 6 Fiskere

Meddelelse fra Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen:

Idet den disponible mængde af skader og rokker for EU-farvande i Skagerrak og Kattegat skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af disse arter i EU-farvande af Skagerrak og Kattegat fra og med lørdag den 21. april 2018. Forbud mod at medbringe og lande skader og rokker fra EU-farvande i Skagerrak og Kattegat træder i kraft fra og med mandag den 23. april 2018.               

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 21. april 2018.