eLog version 10.1.1 med mindre rettelser er frigivet

20-04-2018
Faglig meddelelse Indberetningsservice Fiskere

Fiskeristyrelsen har frigivet en ny eLog version 10.1.1.

I forhold til eLog version 10.1.0 indeholder eLog version 10.1.1 følgende ændringer

  • Overførsel af ombordværende fangst er rettet, så det igen foregår automatisk, hvis der er markeret ingen landing ved ankomst.
  • Opmærksomheden henledes på, at første gang ombordværende fangst overføres, kan det forekomme, at fangstområde og økonomisk zone ikke er anført, eller at der vises en fejlmeddelelse om forkert økonomisk zone. Den økonomiske zone i den overførte fangst skal rettes, hvis fejlmeddelelsen om forkert økonomisk zone vises.
  • Farvand 1B (Barentshavet) er inkluderet i listen over farvande.
  • Musling- og østers fiskere skal angive en Natura2000 kode, hvis fangsten tages inden for et Natura2000 område. En liste over de koder, der skal anvendes, vil blive offentliggjort på Fiskeristyrelsens hjemmeside den 1. maj 2018.

Vi har modtaget henvendelser fra enkelte fiskere, der har haft problemer med at aflevere landingserklæringen, når fartøjet er tilmeldt og befinder sig inden for en geofencing zone. Den problemstilling er vi i gang med at analysere sammen med leverandøren af FOE’en.

Det henstilles desuden til, at man ikke lukker sin eLog klient, før man har modtaget en kvittering på en afsendt landingserklæring. Hvis eLog klienten er lukket, når kvitteringen på en landingserklæring modtages i FOE’en, vil den ikke kunne vises i eLog klienten.

Den nye version og den tilhørende øvelses version (dummy) kan hentes på hjemmesiden under Erhvervsfiskeri/Indberetning og føring af logbog/Elektronisk logbog

10.1.1 Dummy: http://webfd.fd.dk/elogbog/VesselClient/ApplicationInstallationServlet?version=10.1.1-dummy

10.1.1 Klient: http://webfd.fd.dk/elogbog/VesselClient/ApplicationInstallationServlet?version=10.1.1

eLog version 10.1.1 skal være installeret senest den 15. maj 2018.

Som beskrevet ved frigivelsen af version 10.1.0 skal følgende øvrige større ændringer fremhæves:

  • ved afrejse skal fartøjets EU identifikation angives.(For ikke at skulle angive EU identifikation ved hver afrejse, anbefales det at indføje oplysningen under "indstillinger/forudfyldte oplysninger".)
  • ved hver fangst skal økonomisk zone fremover udfyldes med den nationale økonomiske zone, også selvom fangstrejsen kun foregår inden for EU's fiskeriområde. Ændringen skyldes nye EU krav til udveksling af fangstoplysninger mellem EU medlemslandene.
  • i landingserklæringen, skal landingsdato udfyldes med den dato, hvor landingen er afsluttet.