Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2018

21-12-2017
Faglig meddelelse Bilag 6 Fiskere

Startvilkår (rationer) for Mindre Aktive Fartøjer i 2018

 

Jf. § 146 i Reguleringsbekendtgørelsen meddeles herved, hvilke mængder af FKA-kvoter, det med fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal. Af FKA-kvoter er fiskeri for MAF-fartøjer kun tilladt på de arter, der er nævnt i denne meddelelse.

 

Jf. § 145 i Reguleringsbekendtgørelsen må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens Fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, at fartøjerne må fiske, medbringe og lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må fartøjer ejet af en eller flere bierhvervsfiskere fiske, medbringe og lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

 

Torsk i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

2.625 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

5.250 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

8.250 kg

 

 

Torsk i Skagerrak

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

1.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

4.500 kg

 

 

Torsk i Kattegat

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

 450 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1500 kg

 

 

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   600 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

3.000 kg

 

 

Torsk i underområde 25-32 i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  4.800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

14.400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

24.000 kg

 

 

Tunge i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

200 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

400 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

600 kg

 

 

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   400 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   800 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

1.200 kg

 

 

Rødspætte i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

2.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

4.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

6.000 kg

 

 

Rødspætte i Skagerrak

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  800 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.600 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

2.400 kg

 

 

Rødspætte i Kattegat

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

1.500 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

3.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

4.500 kg

 

 

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

2.250 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

4.500 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

6.750 kg

 

 

Jomfruhummer i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

 

Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder jomfruhummer pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

   160 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

   480 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

   960 kg

 

 

 

Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder mørksej pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  75 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

150 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

225 kg

 

 

Kuller i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kuller pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

300 kg

 

 

Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder dybvandsrejer pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

 

Kulmule i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder kulmule pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  25 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

  50 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

100 kg

 

 

Pighvar og slethvar i Nordsøen

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder pighvar og slethvar pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

100 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

200 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

300 kg

 

 

Brisling i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder brisling pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

1.000 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

2.000 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

3.000 kg

 

 

Sild i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder sild pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  750 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

1.500 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

2.250 kg

 

Laks i Østersøen og Bælterne

 

Fra den 1. januar 2018 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder laks pr. kvartal:

 

Fartøjer under 6 meter

  50 stk.

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

100 stk.

Fartøjer på 9 meter og derover

200 stk.

 

 

 

 

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 6. november 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2018”