Ændring af tilladte fangstrationer for Sild i Vestlige Østersø for fartøjer tilmeldt Kystfiskerordningen

21-12-2017
Faglig meddelelse Bilag 6 Fiskere

Sildefiskeri i vestlige Østersø ICES område 22-24

Fra den 1. december 2017 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 60 tons sild pr. kalendermåned.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017, § 2, jf.