Spørgsmål & Svar - Max. 7 torsk om dagen

Her kan du finde svar på spørgsmål om den regel for lyst- og fritidsfiskeri, som blev indført 1. januar 2017 - max. fem torsk om dagen i den Vestlige Østersø. På rådsmødet den 30. oktober 2018 om landbrug og fiskeri i 2019 blev reglen forlænget til også at gælde i 2019, men antallet af torsk ændres til max. 7 om dagen hele året (RÅDETS FORORDNING (EU) 2018/1628, artikel 7).

Områder med nye regler for torsk

Beskrivelse af ICES-underområderne (bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet):

Underområde 22

Nordlig grænse: En linje fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse: Farø linjen samt en linje fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse: En linje fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse: En linje fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse: En linje fra Sandhammaren Fyr til Hammerodde Fyr og en linje fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.