Spørgsmål & Svar - Lystfiskertegn

Spørgsmål og svar

Girokortordning er stoppet. Du kan forny dit fisketegn på følgende måde:

Ved at logge ind på www.fisketegn.dk  Du kan logge ind ved at klikke på NemID eller ved at angive dit fiskerinummer i Bruger-id og en selvvalgte kode) husk at nulstille adgangskode hvis det er første gange.

 

Hvordan køber jeg fisketegn med netbank?

Vælg ”Overfør penge” og hvilken konto der skal overføres fra.

Som beløbsmodtager angiver du 3001 som reg.nr., og kontonummer 070 6000 hvis  det er lystfiskertegn,  eller  kontonummer 4714148 hvis  det er et fritidsfiskertegn.

I ”Tekst til beløbsmodtager” skriver du dit cpr-nummer, hvis det er køb af et nyt fisketegn, eller det fiskerinummer, som du skal forny.

Hvis du betaler 15,- kr. ekstra (i alt 200,- eller 315,- kr.)  modtager du ca. 14 dage efter betalingen et plastikkort-fisketegn med dit fiskerinummer og navn/adresse.

Der går ca. en uge før netbankbetalingen bliver registreret i fisketegnssystemet. Så udskriv en kvittering for betalingen, og medbring den som fisketegn under fiskeriet.

  • 185 kr. for et år
  • 130 kr. for en uge
  • 40 kr. for et dagtegn.

Hvis du er fyldt 18 og endnu ikke har ret til at modtage folkepension.

Der er ikke krav om betaling af lystfiskertegnet for personer, som har opnået alderen for at modtage folkepension. Dette gælder også for udenlandske personer.

Så der er betalingsfrihed for lystfiskertegnet for alle, som har opnået alderen for at modtage folkepension:

Folkepensionsalderen forhøjes med virkning fra 1. januar til:

Folkepensionsalder

Folkepensionsalder gældende for følgende personer:

2019

65,5 år

1. januar 1954-

2020

66 år

1. juli 1954-

2021

66,5 år

1. januar 1955-

2022

67 år

1. juli 1955-

2030

68 år

1. januar 1963-

Årskort: Et år fra indbetalingsdatoen. Hvis det er en fornyelse, så et år i forlængelse af den resterende gyldighed på fiskerinummeret. Log ind på www.fisketegn.dk, og se datoen nederest på siden, for hvornår gyldigheden ophører. 

Dag- og ugetegn må fremdateres, så de kan bruges op til 30 dage efter købsdagen.

Bruger ID er dit fiskerinummer. Kodeord er dit postnummer, eller det kodeord, som du selv har valgt.

Nej, lystfiskertegnet er personligt, derfor skal alle der er fyldt 18 år og ikke har ret til folkepension have sit eget lystfiskertegn. 

Ja, kun ”alderspensionister” som har ret til at modtage folkepension er undtaget.

Der bliver ikke sendt et plastikkort ud. Det er alene oplysning om nummeret sammen med ID, der gælder som kvittering. Det er nok at huske nummeret, eller tage en udskrift eller kopi med af din betalingsoversigt. Plastikkort kan købes på www.fisketegn.dk - det koster 15 kr.

Ved betaling via netbank får man ofte ingen kvittering. Du kan i forbindelse med indtastningen af betalingen – hvis der er mulighed for det på din netbankløsning - bede om at få en kvittering for pengeoverførslen. Hvis du bliver kontrolleret, er det nok at oplyse fiskerinummeret, samtidig med at du viser legitimation. Det er altså nok, at du skriver nummeret ned eller husker det.

Ja, undervandsfiskeri med de fleste typer harpun betragtes som fiskeri med et let håndredskab og kræver derfor lystfiskertegn.

Nej, så længe den anvendte harpun ikke er klassificeret som våben, skal man ikke have jagttilladelse. Kontakt politiet hvis du er i tvivl om hvilket udstyr, der kræver tilladelse til undervandsfiskeri. 

https://fiskeristyrelsen.dk/nyheder-og-presse/nyhedsarkiv/2019/juli/generelt-forbud-mod-undervandsjagt-med-dykkerflasker-og-om-natten-traeder-i-kraft-den-14-august-2019/

Generelt forbud mod undervandsjagt med dykkerflasker og om natten træder i kraft den 14. august 2019

Europa-Parlamentet og Rådet godkendte i foråret en aftale om en ny EU-forordning om tekniske bevaringsforanstaltninger for fiskeriet. Forordningen er offentliggjort i EU-Tidende den 25. juli 2019, med ikrafttræden den 14. august 2019. 

Forordningen indeholder et generelt forbud i EU mod undervandsjagt (håndholdte spyd og undervandsharpuner) med dykkerflasker (”lungeautomat”) hele døgnet, og uden dykkerflasker fra solnedgang til solopgang. 

Undervandsjagt er derved kun tilladt, hvis der ikke benyttes dykkerflasker, fra solopgang til solnedgang. 

Reglen fremgår af forordningens artikel 7 i sammenhæng med artikel 2, og definitionen af ”undervandsharpun” i artikel 6, nr. 49. 

Dog skal man være opmærksom på, at stangning og blusning af ål er forbudt overalt i Danmark. Forbuddet skyldes ålens status som truet art. 

Yderligere oplysninger

Link til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) af 20. juni 2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger 

 

Nej, blusning og stangning af ål er ikke tilladt.  Det fremgår af § 16, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1615 af 11. december 2015, at man ikke må stange ål. Det betyder, at man ikke må undervandsfiske ål med harpun, spyd, pil eller lignende redskaber i saltvand. Forbuddet skyldes ålens status som truet art.

Der er ikke krav om statsligt fisketegn i  ”put and take" søer

Log ind på www.fisketegn.dk, og tryk på knappen nederst på fornyelsessiden ”Køb kun fisketegn af høj kvalitet”.

Hvis du betaler 15,- kr. ekstra ved købet/fornyelsen af dit fiskerinummer, får du tilsendt plastikkortet indenfor ca. 14 dage. 

Plastikkortet er i kreditkortstørrelse, og dit fiskerinummer og navn/adresse er påtrykt. Der er ikke dato/år på kortet, så det gælder lige så længe som du fornyer fiskerinummeret.

Vælg ”Overfør penge” og hvilken konto der skal overføres fra.

Som beløbsmodtager angiver du 3001 som reg.nr., og kontonummer 070 6000 hvis  det er lystfiskertegn,  eller  kontonummer 4714148 hvis  det er et fritidsfiskertegn.

I ”Tekst til beløbsmodtager” skriver du dit cpr-nummer, hvis det er køb af et nyt fisketegn, eller det fiskerinummer, som du skal forny.

Hvis du betaler 15,- kr. ekstra (i alt 200,- eller 315,- kr.)  modtager du ca. 14 dage efter betalingen et plastikkort-fisketegn med dit fiskerinummer og navn/adresse.

Der går ca. en uge før netbankbetalingen bliver registreret i fisketegnssystemet. Så udskriv en kvittering for betalingen, og medbring den som fisketegn under fiskeriet.

Fisketegn kan ikke skifte type efter de er oprettet. Så du skal købe er nyt fritidsfiskertegn, med et nyt fiskerinummer. Husk at stoppe betalingen for lystfiskertegnet, hvis det f.eks. er tilmeldt BetalingsService.