Spørgsmål

Svar

Gælder fiskerireguleringer ikke kun for erhvervsfiskere?

Det er specifikt nævnt i rådsforordningen, at lyst- og fritidsfiskere også er omfattet.

Hvem har bestemt/besluttet denne regulering?

Det er en fælles EU-beslutning for at genoprette torskebestanden i Østersøen

Gælder det ikke i hele Danmark?

Nej, begrænsningen gælder kun i Østersøen (se kortet).

I underområde 24 må fiskeriet dog kun foregå ud til 6 sømil fra basislinjen, og der er forbud mod torskefiskeri i hele den østlige Østersø (område 25 og 26).

Hvor finder jeg beskrivelse af området/områderne hvor begrænsningen gælder?

Beskrivelsen af området (de 3 fiskeri-reguleringsunderområder: 22, 23 og 24)
findes i bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet):

Gælder det også hvis jeg fisker fra land af, med stang eller pirk?

Ja, det er uanset om du fisker fra en båd, eller fra land/mole eller lignende.

Må jeg fiske med garn/ruser/krogliner?

Ja, men der forventes yderligere tiltag i det rekreative fiskeri.

Må der landes undermålere?

Nej, undermålere skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

(Reglen om Landingsforpligtelse/discardforbud gælder kun for erhvervsfiskere)

Må jeg godt sætte mindste torsk ud, og kun tage den største med hjem?

Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindstemålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Hvorfor må jeg ikke fange torsk i januar (fra d. 15.), februar og marts måned?

Der er en særlig begrænsning i torskens gydeperiode.

Hvis jeg er pensionist, og ikke skal have fisketegn, gælder begrænsningen så for mig?

Ja, det gælder for alle, som fisker i dette område.

Hvis jeg sejler ud fra en havn som ligger udenfor området, er jeg så omfattet?

Hvis du fisker i området, så gælder begrænsningen, uanset om du afsejler/ankommer i en havn indenfor/udenfor området.

Hvor længe gælder denne torskekvote/begrænsning/regulering?

Begrænsningen gælder indtil videre i hele 2022.