Max 5 torsk om dagen for lyst- og fritidsfiskeri i Østersøen fortsætter i 2021

Begrænsningen som blev indført pr.1. januar 2020, for hvor mange torsk må man som lyst- og fritidsfisker må tage med i land pr. dag, når der fiskes i den vestlige Østersø, gælder også i 2021. Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

De nye regler ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen.

Max 5 torsk om dagen
Reglen betyder, at du som lyst- eller fritidsfisker i hele 2021 højst må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø. I den kommercielle lukkeperiode i februar 2021 og marts 2021, der har til formål at beskytte gydeområderne, er det tilladte antal torsk reduceret til to om dagen. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker i området med en turbåd.

Øst for Bornholm (underområde 25 og 26) er der fortsat et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk fra den 1. januar 2021. I området vest for Bornholm (underområde 24) må der alene udøves rekreativt fiskeri efter torsk inden for seks sømil fra land.

Link til kort med angivelse af underområder, hvor begrænsningerne gælder

 

Regler for lyst- og fritidsfiskeri efter torsk fra den 1. januar 2020 i Østersøen