Den fortsat dårlige biologisk tilstand for flere fiskebestande i Østersøen får også betydning for det rekreative fiskeri.

I 2023 må man derfor fortsat, som i 2022, kun hjemtage én torsk om dagen, og der må kun hjemtages én fedtfinneklippet laks (dvs. laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person.

Med vedtagelse af EU-reglerne om fastsættelse af fiskerimuligheder i 2023 for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen, er det besluttet at videreføre de begrænsninger, som blev indført i 2022. For det erhvervsmæssige fiskeri videreføres også de kvoter, som blev udmeldt i 2022, hvor f.eks. kvoten for torsk i vestlig Østersø blev reduceret med 88 pct.

Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm

Reglerne ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen, og hvor man som lyst- og fritidsfisker måtte hjemtage fem torsk om dagen.

Max én torsk om dagen og lukkeperiode

Reglen betyder, at man som lyst- eller fritidsfisker i hele 2023 højst må hjemtage én torsk om dagen, når man fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø.

I den kommercielle lukkeperiode, fra 15. januar til 31. marts 2023, der har til formål at beskytte gydeområderne, er rekreativt fiskeri af torsk også helt forbudt.

Øst for Bornholm (underområde 25 og 26) er der fortsat et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk hele året. I området vest for Bornholm (underområde 24) må der alene udøves rekreativt fiskeri efter torsk inden for seks sømil fra basislinjen.

Max én laks om dagen

I 2023 er der ligeledes restriktioner i det rekreative fiskeri efter laks. Der må i 2023 højst hjemtages én fedtfinneklippet laks (= laks, der har fået fedtfinnen klippet ved udsætning) pr. dag pr. person, og når man fisker laks skal alle fisk, uanset art, landes som hele fisk.

Reglerne gælder også, hvis man tager ud og fisker i området med en turbåd.

Som lyst- eller fritidsfisker skal man genudsætte fisk under mindstemålet. En lille torsk eller laks (over mindstemålet) skal hjemtages, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet, eller laksefiskeriet – afhængigt af hvilken art du har fanget- er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Link til kort med angivelse af underområder i den vestlige Østersø hvor begrænsningerne gælder

Link til Rådets forordning (EU) 2022/2090 af 27. oktober 2022 om fastsættelse for 2023 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen

Torsk FAQ - spørgsmål og svar

Gælder fiskerireguleringer ikke kun for erhvervsfiskere?

Det er specifikt nævnt i rådsforordningen, at lyst- og fritidsfiskere også er omfattet.

Hvem har bestemt/besluttet denne regulering?

Det er en fælles EU-beslutning for at genoprette torskebestanden i Østersøen

Gælder det ikke i hele Danmark?

Nej, begrænsningen gælder kun i Østersøen (se kortet).

I underområde 24 må fiskeriet dog kun foregå ud til 6 sømil fra basislinjen, og der er forbud mod torskefiskeri i hele den østlige Østersø (område 25 og 26).

Hvor finder jeg beskrivelse af området/områderne hvor begrænsningen gælder?

Beskrivelsen af området (de 3 fiskeri-reguleringsunderområder: 22, 23 og 24)
findes i bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet)

Gælder det også hvis jeg fisker fra land af, med stang eller pirk?

Ja, det er uanset om du fisker fra en båd, eller fra land/mole eller lignende.

Må jeg fiske med garn/ruser/krogliner?

Ja, men der forventes yderligere tiltag i det rekreative fiskeri.

Må der landes undermålere?

Nej, undermålere skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

(Reglen om Landingsforpligtelse/discardforbud gælder kun for erhvervsfiskere)

Må jeg godt sætte mindste torsk ud, og kun tage den største med hjem?

Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte torsk under mindstemålet. En torsk (over mindstemålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og torskefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Hvorfor må jeg ikke fange torsk i januar (fra d. 15.), februar og marts måned?

Der er en særlig begrænsning i torskens gydeperiode.

Hvis jeg sejler ud fra en havn som ligger udenfor området, er jeg så omfattet?

Hvis du fisker i området, så gælder begrænsningen, uanset om du afsejler/ankommer i en havn indenfor/udenfor området.

Hvor længe gælder denne torskekvote/begrænsning/regulering?

Begrænsningen gælder indtil videre i hele 2022.

Laks FAQ - Spørgsmål og svar

Må jeg i fiske laks i Østersøen i 2022?

Som udgangspunkt skal enhver laks der fanges øjeblikkeligt genudsættes i havet.

Dog må der hjemtages én fedtfinneklippet laks (dvs. udsat laks, der har fået fedtfinnen klippet af ved udsætning) pr. dag pr. person.

Hvorfor klippes fedtfinnen af laks?

De klippes af udsatte laks, for at kunne se forskel i forhold til vilde laks, hvor bestanden er truet.

Må jeg selv klippe fedtfinnen af laksen?

Nej, det skal være sket inden laksen blev udsat. Den fangede laks med fedtfinne skal derfor genudsættes.

Må jeg dele/filettere laksen når den er fanget?

Nej, under laksefiskeri skal alle fisk, af alle arter der fanges, hjemtages hele.

Gælder fiskerireguleringer ikke kun for erhvervsfiskere?

Det er specifikt nævnt i rådsforordningen, at lyst- og fritidsfiskere også er omfattet.

Hvem har bestemt/besluttet denne regulering?

Det er en fælles EU-beslutning for at genoprette laksebestanden i Østersøen

Gælder det ikke i hele Danmark?

Nej, det gælder for Østersøen (se kortet).

Hvor finder jeg beskrivelse af området/områderne hvor begrænsningen gælder?

Beskrivelsen af området (de 3 fiskeri-reguleringsunderområder: 22, 23 og 24)
findes i bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet)

Beskrivelse af ICES-underområderne (bilag 1 i Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet)

Underområde 22

Nordlig grænse: En linje fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse: Farø linjen samt en linje fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse: En linje fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse: En linje fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse: En linje fra Sandhammaren Fyr til Hammerodde Fyr og en linje fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.

Gælder det også hvis jeg fisker fra land af, med stang eller pirk?

Ja, det er uanset om du fisker fra en båd, eller fra land/mole eller lignende.

Må jeg fiske med garn/ruser/krogliner?

Ja, men der forventes yderligere tiltag i det rekreative fiskeri.

Må der landes undermålere?

Nej, undermålere skal straks genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand.

(Reglen om Landingsforpligtelse/discardforbud gælder kun for erhvervsfiskere)

Må jeg godt sætte mindste laks ud, og kun tage den største med hjem?

Som lyst- eller fritidsfisker skal du genudsætte laks under mindstemålet. En lille laks (over mindstemålet) skal bringes med i land, hvis den ikke kan genudsættes i levende tilstand. Og laksefiskeriet er slut den dag, da den daglige fangst er sket.

Hvis jeg sejler ud fra en havn som ligger udenfor området, er jeg så omfattet?

Hvis du fisker i området, så gælder begrænsningen, uanset om du afsejler/ankommer i en havn indenfor/udenfor området.

Hvor længe gælder denne laksekvote/begrænsning/regulering?

Begrænsningen gælder indtil videre i hele 2022.