Særlige lokale regler

Her kan du se lokale regler. Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, så der kan være flere lokale fredningsbælter og særlige regler for enkelte vandløb.