Særlige lokale regler

Se lokale regler nedenfor. Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, så der kan findes flere lokale fredningsbælter, og der kan være særlige regler for enkelte vandløb.