Fredningstider i saltvand

Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 1. januar 2020

Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

 

 Art  Periode  Farvand
 Gedde  01. apr - 15. maj Overalt
 Havbars Hele året 

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm)

I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars.

Ved rekreativt fiskeri kan landes 2 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. april til 31. oktober 2020 fra område 4b, 4c og 7a-7k.

 Havørred 16. nov - 15. jan  Overalt (i yngledragt)*
 Havørred 15. sep - 28/29 feb Vadehavet (alle) Farvandet omkring Bornholm (i yngledragt)
 Havørred Hele året I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet
 Helt

01. nov - 31. jan

01. okt - 31. marts

01. nov – 28./29. feb

Overalt

Nissum Fjord

Ringkøbing + Stadil Fjord

 Hummer 01. juli - 31 aug  Limfjorden 
 Rognhummer Hele året Limfjorden
 Laks

16. nov - 15. jan

Overalt (i yngledragt)*

 Laks

15. sep – 28./29. feb

Vadehavet

 Laks

Hele året

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet 

 Snæbel Hele Året  Overalt 
 Torsk  

Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:

Fangstbegrænsning

Højst 5 torsk pr. dag må hjemtages, i februar og  marts må højst 2 torsk pr. dag hjemtages

 

Vestlige Østersø:

Underområde 22, 23 og 24

I område 24 skal fiskeriet foregå indenfor 6 sømil fra basislinjen

 Ål  

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**.

Fra den 1. december 2019 til og med februar 2020 er det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand.

Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet.

 Overalt

*I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.

 

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

 

Læs mere om hvilke redskaber, du må bruge, og hvornår du må bruge dem, når du fisker efter ål