Fredningstider i saltvand

Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 01.01.2019.

Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

Art

Periode

Farvand

Gedde:

01. apr - 15. maj

Alle farvande

Havbars:

Hele året

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm) I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars. Ved rekreativt fiskeri kan landes 1 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. april til 31. oktober 2019 fra område 4b, 4c og 7a-7k.

Havørred:

 

16. nov - 15. jan

Alle farvande (i yngledragt)*

15. sep - 28/29. feb

Vadehavet (alle) og farvandet omkr. Bornholm (i yngledragt)

Hele året

I Ringkøbing, Nissum, Stadil fjorde og Von Å er havørred totalfredet

Helt:

01. nov - 31. jan
01. okt - 31. marts
01. nov - 28/29. feb

Alle farvande
Nissum Fjord
Ringkøbing + Stadil Fjord

Hummer:

Rognhummer:

01. juli - 31. aug

Hele året

Limfjorden

Limfjorden

Laks:

16. nov - 15. jan
15. sep - 28/29. feb
Hele året

Alle farvande (i yngledragt)**
Vadehavet
Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet

Snæbel

Hele året

Alle farvande

Torsk:

Fangstbegrænsning**

Højst 7 torsk pr. dag.

Vestlige Østersø

(underområde 22, 23 og 24)

Ål:

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder***

Alle farvande

 

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

* I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

**Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:
Højst 7 torsk pr. dag må tages med i land.

*** Det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.

Læs mere om hvilke redskaber, du må bruge, og hvornår du må bruge dem, når du fisker efter ål.