Fredningstider i saltvand

Fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand

Listen er gældende fra 1. januar 2020

Her kan du se fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand.  De anførte datoer er inklusive:

 

 Art  Periode  Farvand
 Gedde  01. apr - 15. maj Overalt
 Havbars Hele året 

ICES afsnit IV b (i Nordsøen syd for Hanstholm)

I rekreativt fiskeri, også fra kysten, er det kun tilladt at drive catch and release-fiskeri efter havbars.

Ved rekreativt fiskeri kan landes 2 havbars pr. fisker pr. dag i perioden 1. marts til 30. november 2020 fra område 4b, 4c og 7a-7k.

 Havørred 16. nov - 15. jan  Overalt (i yngledragt)*
 Havørred 15. sep - 28/29 feb Vadehavet (alle) Farvandet omkring Bornholm (i yngledragt)
 Havørred Hele året I Ringkøbing, Nissum og Stadil fjorde og Von Å
er havørred totalfredet ***
 Helt

01. nov - 31. jan

01. okt - 31. marts

01. nov – 28./29. feb

Overalt

Nissum Fjord

Ringkøbing + Stadil Fjord

 Hummer 01. juli - 31 aug  Limfjorden 
 Rognhummer Hele året Limfjorden
 Laks

16. nov - 15. jan

Overalt (i yngledragt)*

 Laks

15. sep – 28./29. feb

Vadehavet

 Laks

Hele året

Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø, i Ringkøbing, Nissum og Stadil Fjorde og Von Å er laks totalfredet 

 Snæbel Hele Året  Overalt 
 Torsk  

Der er ikke en fredningstid for torsk, men en EU-bestemt fangstbegrænsning for lyst- og fritidsfiskere:

Fangstbegrænsning

Højst 5 torsk pr. dag må hjemtages, i februar og  marts må højst 2 torsk pr. dag hjemtages

 

Vestlige Østersø:

Underområde 22, 23 og 24

I område 24 skal fiskeriet foregå indenfor 6 sømil fra basislinjen

 Ål  

Der er ikke en generel fredningstid for ålen, men der er regler for, hvilke redskaber der må anvendes og i hvilke perioder**.

Fra den 1. december 2020 til og med februar 2021 er det i Danmark forbudt for erhvervsfiskere samt fritidsfiskere og lystfiskere at fange ål i saltvand.

Denne lukkeperiode indføres på baggrund af en EU-beslutning om at beskytte ålen, der er truet.

 Overalt

*I fredningsperioden må du kun tage helt blanke fisk med løse skæl med hjem. Farvede fisk skal straks og så nænsomt som muligt genudsættes.

** det ikke er tilladt at anvende krogliner fra 1. maj til 30. september eller at anvende ruser fra 10. maj til 31. juli. Stangning og blusning ikke er tilladt.

*** Alle ørredarter i Ringkøbing og Stadil Fjord samt Von Å er fredede hele året

 

Download en printvenlig version af fredning og mindstemål i saltvand

 

Læs mere om hvilke redskaber, du må bruge, og hvornår du må bruge dem, når du fisker efter ål