Lyst- og fritidsfiskeri

I Danmark er der mellem 200.000-300.000 lyst- og fritidsfiskere. Her kan du finde information om regler, fisketegn, fredningsbælter og alt det, du skal bruge som lyst- og fritidsfisker.

Nyt om lyst- og fritidsfiskeri

Køb af fisketegn

Du kan købe fisketegn online på fisketegn.dk, og hos mange turistkontorer og campingpladser. Ønsker du at være salgssted for fisketegn, kan du også finde informationer om salg her.

Regler for lyst- og fritidsfiskeri

Som lyst- og fritidsfisker må du ikke sælge din fangst. Derudover skal du være opmærksom på en række regler, du skal overholde.

Mindstemål og fredningstider

For en lang række fiskearter er der indført et mindstemål, og/eller en fredningstid i den periode, hvor fiskene er samlet for at gyde.

Fredningsbælter og særlige lokale regler

Fisk, som bevæger sig fra vandløb ud i havet, skal kunne gøre det frit. Derfor er der fredningsbælter, hvor du ikke må fiske, dér hvor åer og bække løber ud i hav og fjorde.

Handlingsplan for Fiskepleje

Handlingsplan for Fiskepleje indeholder flerårige programmer inden for hele Fiskeplejens aktivitetsområde.

Spørgsmål & Svar

Få svar på dine spørgsmål om lyst- og fritidsfiskeri samt fangstbegrænsningen på torsk i Østersøen.

Anmeld ulovligt fiskeri

Giv Fiskeristyrelsen besked, hvis du bliver opmærksom på ulovligt fiskeri.

Særlige fiskerier

For nogle arter gælder, der særlige regler for fiskeriet. På disse sider kan du læse mere om de lovgivningsmæssige rammer og regler, der gælder for disse særlige fiskerier.