Kvoteandelsberegneren giver mulighed for at søge efter ejerandele på kvoter, opgjort på fartøjer, selskaber og personer.

Formålet med kvoteandelsberegneren er at gøre det transparent, hvor store andele fartøjer, personer og selskaber ejer af licenser, inklusive hhv. samlede IOK og FKA kvoter i forhold til kvotelofterne. Beregneren omfatter p.t. ikke FTA ejerskab.

Link til Kvoteandelsberegneren (skal åbnes i Google Chrome)

Link til generel vejledning til rapportgenerering

Koncentrationsregler og ejerskifte

I forbindelse med overdragelse af fartøjer og/eller kvoteandele, skal man være opmærksom på ikke at overskride koncentrationsreglerne for personer, selskaber og fartøjer, som fremgår af § 70, § 71 og § 72 i Reguleringsbekendtgørelsen, samt § 14 i Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers. 

Kvoteandelsberegneren giver mulighed for at søge efter ejerandele på kvoter, opgjort på fartøjer, selskaber og personer. Der er et faneblad for hver af de 3 muligheder.

Kvoteandelene er opgjort i %.

Data til kvoteandelsberegneren opdateres en gang dagligt, og er et øjebliksbillede af ejerandele af licenser. Der er således ikke mulighed for at generere historiske opgørelser.

For selskaber skal du være opmærksom på, at en licensandel kan ejes gennem en kæde af selskaber. Denne applikation medtager hele kæden af selskaber. Den totale ejerandel for selskaber vil derfor i mange tilfælde adskille sig markant fra den totale ejerandel for fartøjer og personer.

Applikationen er af tekniske årsager låst fast til et fast pixel-format og åbnes derfor bedst på PC med webbrowseren Google Chrome.

Initialmængder

Brugeren skal være opmærksom på, at summen af de samlede procenter på de enkelte licenser ikke nødvendigvis summerer til 100 procent, idet der kan være sket en over- eller underbookning grundet reglerne for tildeling af rettigheder.

Ydermere betyder Lånefisk ordningerne på IOK og FKA, at summen af de tildelte procentandele på de enkelte licenser kan give udsving fra år til år.

Se Reguleringsbekendtgørelsens §62 stk. 3. samt §64.

Datakilde

Datagrundlaget er fra Fiskeristyrelsens licens- og individregister.

Filtrering af tabeller

Under hvert faneblad kan der filtreres på 3 måder:

Indtast havnekendingsnummer, navn eller cvr nummer i feltet ”fartøj/person/CVR nummer”, og der filtreres automatisk i listen.

Alternativt tastes de første bogstav i feltet, og derefter genereres automatisk en liste over relevante observationer.

Vælg fra rullelisterne i de øvrige felter til at søge på udvalgte arter eller licenser.

Listen vil være tom, hvis der ikke findes nogle poster inden for de valgte filtre.

Sortering og eksport af tabeller

En tabel kan sorteres i stigende/faldende rækkefølge ved enten at:

    - klikke på den sorte trekant øverst i hver tabelkolonne eller

    - højre-klikke på tabellen og vælge 'Sorter'

Alle tabeller kan downloades ved at højre-klikke på tabellen og vælge 'Eksporter'.