Kvoteandelsberegneren giver mulighed for at søge efter ejerandele på kvoter, opgjort på fartøjer, selskaber og personer.

Formålet med kvoteandelsberegneren er at gøre det transparent, hvor store andele fartøjer, personer og selskaber ejer af licenser, inklusive hhv. samlede IOK og FKA kvoter i forhold til kvotelofterne. Beregneren omfatter p.t. ikke FTA ejerskab.

Link til Kvoteandelsberegneren (skal åbnes i Google Chrome)

Link til generel vejledning til rapportgenerering

Koncentrationsregler og ejerskifte

I forbindelse med overdragelse af fartøjer og/eller kvoteandele, skal man være opmærksom på, ikke at overskride koncentrationsreglerne for personer, selskaber og fartøjer, som fremgår af §§ 69-71 i Reguleringsbekendtgørelsen, samt § 12 i FTA-bekendtgørelsen. 

Kvoteandelsberegneren giver mulighed for at søge efter ejerskab af kvoteandele, opgjort på fartøjer, selskaber og personer. Der er et faneblad for hver af de tre muligheder. muligheder.

Kvoteandelene er opgjort i %.

Ejerskabet af kvoteandele opgøres for den enkelte enhed, som kan være en person, et selskab eller et fartøj. For selskaber skal du således være opmærksom på, at en kvoteandel kan ejes gennem en kæde af selskaber, men at ejerskabet af kvoteandelen offentliggøres for hvert enkelt selskab. Denne applikation medtager hele kæden af selskaber. Det totale ejerskab for en persons selskaber vil derfor i nogle tilfælde adskille sig markant fra personens totale ejerskab.

Applikationen er af tekniske årsager låst fast til et fast pixel-format og åbnes derfor bedst på PC med webbrowseren Google Chrome.

Initialmængder

Brugeren skal være opmærksom på, at summen af de samlede procenter på de enkelte licenser ikke nødvendigvis summerer til 100 %, idet der kan være sket en over- eller underbookning grundet reglerne for tildeling af rettigheder.

Ydermere betyder Lånefisk-ordningerne på IOK og FKA, at summen af de tildelte procentandele på de enkelte licenser kan give udsving fra år til år.

Se Reguleringsbekendtgørelsens §61 stk. 3. samt §63.

A-kvote og B-kvote

A-kvote

Promilleandele der er angivet under ”A-kvote promilleandele”, er den promilleandel, som den pågældende person eller selskab ejer eller som er registreret på et givent fartøj.

B-kvote

Promilleandele der er angivet under ”B-kvote promilleandele”, er en fiktiv kvoteandel. B-kvoten svarer til, hvad et lån af en given størrelse kan omsættes til af kvoteandele, når lånet anses for at være brugt til køb af fiskekvoter. Det er kun personer og selskaber som kan tilskrives B-kvoter, som følge af et økonomisk mellemværende.

Opdateringerne af B-kvoteberegningen er afsluttet, hvilket omfattede it-fejlrettelser samt tilpasning af beregningen til BEK nr. 1220 af 26/08/2022, hvormed beregningen er kommet helt på plads.

Såfremt du har spørgsmål til din B-kvote, vil det være muligt at rette henvendelse til styrelsen på dokumentation@fiskeristyrelsen.dk.

Datakilde

Datagrundlaget er fra Fiskeristyrelsens licens- og individregister.

Filtrering af tabeller

Under hvert faneblad kan der filtreres på 3 måder:

Indtast havnekendingsnummer, navn eller cvr nummer i feltet ”fartøj/person/CVR nummer”, og der filtreres automatisk i listen.

Alternativt tastes de første bogstav i feltet, og derefter genereres automatisk en liste over relevante observationer.

Vælg fra rullelisterne i de øvrige felter til at søge på udvalgte arter eller licenser.

Listen vil være tom, hvis der ikke findes nogle poster inden for de valgte filtre.

Sortering og eksport af tabeller

En tabel kan sorteres i stigende/faldende rækkefølge ved enten at:

    - klikke på den sorte trekant øverst i hver tabelkolonne eller

    - højre-klikke på tabellen og vælge 'Sorter'

Alle tabeller kan downloades ved at højre-klikke på tabellen og vælge 'Eksporter'.