Kilowatt- og havdage

Her kan du hente information om danske fiskeres udnyttelse af hhv. kilowatt- og havdage

Ordningen er ophørt pr. 31/1-2017.

Ordningen med kilowattdage er et resultat af genopretningsplanen for torsk.

Herunder findes tabellerne for Danmarks forbrug af kilowattdage samt kilowattdage-loft iht. Rådets Forordning Nr. 1342/2008.

Tabeller vedrørende 2016

Tabeller vedrørende 2015

Tabeller vedrørende 2014

Tabeller vedrørende 2013

Tabeller vedrørende 2012

Tabeller vedrørende 2011

Tabeller vedrørende 2010

Tabeller vedrørende 2009

Baggrund

I 2009 introduceredes en ny ordning for indsatsregulering i dansk fiskeri. Kilowattdageordningen er et resultat af genopretningsplanen for torsk, jf. Rådets Forordning (EF) Nr. 1342/2008 af 18. december 2008.

Ordningen omfatter for danske fartøjer farvandene Kattegat og Skagerrak/Nordsøen, og omfatter udelukkende fartøjer, som anvender de i Forordningen nævnte redskaber:

Ordforklaring

    TR1=Bundtrawl og vod med maskestr.>=100 mm.

    TR2=Bundtrawl og vod med maskestr. 70-99 mm.

    TR3=Bundtrawl og vod med maskestr. 16-31 mm.

    BT1=Bomtrawl med maskestr.>=120 mm.

    BT2=Bomtrawl med maskestr. 80-119 mm.

    GN1=Garn og indfiltringsnet.

    GT1=Toggegarn

    LL1=Langliner

Herunder findes tabeller for danske fartøjers forbrug af havdage i Østersøen