Publikationer

Her er links til Fiskeristyrelsens statistiske publikationer.

Fiskeriets bruttoindtjening - tekst

Beskrivelse af udviklingen i bruttoindtjeningen for hver enkelt måned.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel

Beskrivelse af Danmarks udenrigshandel

Resumé af Danmarks udenrigshandel

Kort beskrivelse af Danmarks udenrigshandel

Landinger i danske havne

Her kan du læse publikationer om landinger i danske havne.

Flåderapport

Årlig rapport for Danmark om balancen mellem fiskerikapacitet og fiskerimuligheder.

Fiskeristatistisk årbog, 1999-2016 (i print), derefter udgivet som dynamiske tabeller

Fiskeristatistisk Årbog beskriver i detaljer dansk fiskeri ved hjælp af informative tekster, tabeller og figurer. Udgivet some pdf/bog mellem 1999-2016. Derefter er Årbogen tilgængelig som dynamisk tabel (for Fiskeristyrelsens data).