Om statistikken

Fiskeristyrelsen udarbejder primær statistik over fiskeriet i Danmark. Opgaven er overført fra Danmarks Statistik. Fiskeristatistikken offentliggøres i Fiskeristatistisk Årbog og på internettet i form af publikationer, faste tabeller og dynamiske tabeller.