Navigation

De dynamiske tabeller giver dig mulighed for at skræddersy din egen tabel. 

  1. Først udvælger du de data du er interesseret i
  2. Dernæst definerer du tabellens udseende under 'opsætning'

Du kan vælge at danne rapporten med standardindstillingerne (angivet i den grønne boks til højre på skærmen) ved at gå direkte til 'opsætning'.

Du kan også vælge dine egne udtrækskriterier, enten ved at følge hele rapportforløbet trin for trin, eller via listen over udtrækskriterier øverst på siden. Hvis du bruger sidstnævnte metode, er det vigtigt, at du husker at trykke 'Gem og gå videre' efter hvert valg.

Hvis du vil starte forfra så vælg 'Genstart' i listen med links øverst på siden.

Datakilde

Datagrundlaget for tabellen er Fiskeristyrelsens afregningsregister. Se mere om baggrunden for landings- og fangststatistikken her: Datagrundlaget for landings- og fangststatistikken

Udtrækskriterier

Valg af periode
Her vælges den ønskede periode. Der kan vælges et eller flere af de 10 seneste år, samt en eller flere måneder. Som standard er seneste år valgt.  

Valg af art
Her vælges de artsgrupper / arter, der ønskes landingsopgørelse for. Kun arter der optræder i data er på listen. Som standard er alle arter valgt.  

Valg af landingstilstand
Her kan vælges mellem en række forskellige landingstilstande. Landingstilstand angiver den form som fisken landes i, fx. renset, levende, industri, osv. Som standard er alle landingstilstande valgt. 

Valg af størrelse
Størrelsessorteringen angiver fiskens størrelse. 0 er størst og 6 er mindst. Størrelsessorteringen 7 er grupperet sammen med 'usorteret'. Sorteringsskalaen er artsafhængig. Som standard er alle størrelser valgt. Se mere info her: 

Valg af kvalitet
Her vælges fiskens kvalitet. Kvalitet Ekstra er bedst, efterfulgt af A og B. Som standard er alle kvaliteter valgt.

Valg af opkøberkategori
Her vælges mellem 'danske auktioner', 'danske opkøbere' og 'udenlandske opkøbere og auktioner'. Som standard er alle opkøberkategorier valgt.

Valg af landingspladsnation
Her kan du vælge, hvilke landingspladser, der skal indgå i opgørelsen ud fra nationsgruppe / landingspladsnation. Som standard er alle landingspladsnationer valgt.

Valg af fartøjsnation
Her kan du vælge, hvilke fartøjer der skal indgå i opgørelsen ud fra nationsgruppe / fartøjsnation. Som standard er danske fartøjer valgt.  

Opsætning

I dette trin vælger du, hvordan tabellen skal opdeles (tabelhoved og forspalte), og tabelindhold (analysevariable).  

Tabelhoved
Her angiver du hvordan du vil opdele/gruppere tabellens kolonner. Du kan vælge to niveauer, og skal vælge mindst et niveau. 

Forspalte
Her angiver du hvordan du vil opdele/gruppere tabellens rækker. Du kan vælge op til to niveauer, og du kan angive, om du ønsker subtotaler. 

Analysevariable (tabelindhold)

Levende vægt (kg el. ton)
Viser de summerede landede mængder i kg/ton levende vægt. Denne værdi er fremkommet ved at gange den registrerede rensede vægt med artsspecifikke konverteringsfaktorer.  

Landet vægt (kg el. ton)
Viser de summerede landede (rensede) mængder i kg/ton.  

Værdi (kr el. 1.000kr)
Viser de summerede værdier af landingerne i kr e. 1.000kr.  

Kilopris (kr/kg)
Viser kiloprisen som værdi / landet vægt. 

Rapport-format

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater.

  • Webside: tabellen som HTML

  • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for, at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.

  • CSV: Tabellen som semikolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.

  • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.