Vejledning til dynamisk landingstabel

Navigation

De dynamiske tabeller giver dig mulighed for at skræddersy din egen tabel. 

 1. Først udvælger du de data du er interesseret i
 2. Dernæst definerer du tabellens udseende under 'opsætning'

Du kan vælge at danne rapporten med standardindstillingerne (angivet i den grønne boks til højre på skærmen) ved at gå direkte til 'opsætning'.

Du kan også vælge dine egne udtrækskriterier, enten ved at følge hele rapportforløbet trin for trin, eller via listen over udtrækskriterier øverst på siden. Hvis du bruger sidstnævnte metode, er det vigtigt, at du husker at trykke 'Gem og gå videre' efter hvert valg.

Hvis du vil starte forfra så vælg 'Genstart' i listen med links øverst på siden.

Datakilde

Datagrundlaget for tabellen er Fiskeridirektoratets afregningsregister. Se mere om baggrunden for landings- og fangststatistikken her: 

 

Datagrundlaget for landings- og fangststatistikken

Udtrækskriterier

Valg af periode
Her vælges den ønskede periode. Der kan vælges et eller flere af de 10 seneste år, samt en eller flere måneder. Som standard er seneste år valgt.  

Valg af art
Her vælges de artstrupper / arter, der ønskes landingsopgørelse for. Kun arter der optræder i data er på listen. Som standard er alle arter valgt.  

Valg af landingstilstand
Her kan vælges mellem landingstilstandende 'Industri' og 'Konsum'. Landingstilstand angiver den form som fisken landes i, fx. renset, levende, osv. Som standard er alle landingstilstande valgt.  

Valg af anvendelse
Her kan vælges mellem anvendelserne 'Industri', 'Konsum' og 'Tilbagetag'. Anvendelse angiver hvad fisken beyttes til af opkøberen. Derfor kan landinger med landingstilstanden 'konsum', godt ende med at have anvendelsen 'industri'. Tilbagetag angiver at fisken er købt af producentorganisationer, som følge af at fiskeren ikke har kunne opnå en mindstepris på  det fri marked. Som standard er alle anvendelser valgt.  

Valg af forarbejdningstilstand
Her kan vælges mellem forarbejdningstilstandende: 'Fersk', 'Frosset', 'Røget', 'Saltet' og 'Forarbejdningstilstand ikke opgjort (før 2011)'. Forarbejdningstilstanden blev først indført i 2011. Hvis man trækker data fra før 2011, er det vigtigt at tilvælge 'Forarbejdningstilstand ikke opgjort (før 2011)', da der ellers ikke vil blive trukket data for denne del af perioden.

Valg af farvand 
Her vælges farvandsgruppe og/eller underfarvand. Kun farvande der optræder i data er angivet på listen. Farvandene er angivet i alfabetisk orden. Som standard er alle farvande valgt.  

Valg af økonomisk zone
Den økonomiske zone er et farvandsområde der strækker sig op til 200 sømil fra nationers kyster, eller følger internationale grænseaftaler. Der kan vælges mellem: 'EU zone', 'International zone', og 'Øvrige zoner'. Som standard er alle zoner valgt.  

Valg af fartøjsnation
Her kan du vælge hvilke fartøjer der skal indgå i opgørelsen ud fra nationsgruppe / fartøjsnation. Som standard er danske fartøjer valgt.

Denne udvælgelse er baseret på danske fartøjer, men hvis der også er udenlandske fartøjer med i opgørelsen vil disse ligeledes blive udvalgt på baggrund af de valgte havnekendingsbogstaver. Som standard er alle havnekendingsbogstaver valgt.

Valg af landingsplads
Her kan du vælge landingspladsnation og/eller enkelte landingspladser. Som standard er alle landingspladsnationer og landingspladser valgt.

Alle diskretionsmæssige hensyn, kan der kun trækkes detaildata for de 30 vigtigste havne i Danmark

Opsætning
I dette trin vælger du hvordan tabellen skal opdeles (tabelhoved og forspalte), samt tabelindhold (analysevariable).  

Tabelhoved
Her angiver du hvordan du vil opdele/gruppere tabellens kolonner. Du kan vælge to niveauer og skal vælge mindst et niveau.  

Forspalte
Her angiver du hvordan du vil opdele/gruppere tabellens rækker. Du kan vælge op til to niveauer og du kan angive om du ønsker subtotaler.  

Analysevariable (tabelindhold)

Levende vægt (kg el. ton)
Viser de summerede landede mængder i kg/ton levende vægt. Denne værdi er fremkommet ved at gange den registrerede rensede vægt med artsspecifikke konverteringsfaktorer.  

Landet vægt (kg el. ton)
Viser de summerede landede (rensede) mængder i kg/ton.  

Værdi (kr el. 1.000kr)
Viser de summerede værdier af landingerne i kr e. 1.000kr.  

Kilopris (kr/kg)
Viser kiloprisen som værdi / landet vægt. 

Rapport-format

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater.

 • Webside: tabellen som HTML

 • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.

 • CSV: Tabellen som semi-kolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.

 • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.

Vejledning

De dynamiske tabeller giver dig mulighed for at skræddersy din egen tabel. 

 1. Først udvælger du de, data du er interesseret i
 2. Dernæst definerer du tabellens udseende under 'Dan tabel'

Du kan vælge at danne rapporten med standardindstillingerne (angivet i parameterboksen til højre på skærmen) ved at gå direkte til 'Dan tabel'.

Du kan også vælge dine egne udtrækskriterier, enten ved at følge hele rapportforløbet trin for trin, eller via listen over udtrækskriterier øverst på siden. Hvis du bruger sidstnævnte metode, er det vigtigt, at du husker at trykke 'Gem og gå videre' efter hvert valg.

Hvis du vil starte forfra så vælg 'Genstart' i listen med links øverst på siden.

Datagrundlaget for tabellen er Fiskeridirektoratets afregningsregister. Se mere om baggrunden for landings- og fangststatistikken her: 

Datagrundlaget for landings- og fangststatistikken 

Valg af periode
Her vælges den ønskede periode. Der kan vælges et eller flere af de 10 seneste år, samt en eller flere måneder. Som standard er seneste år valgt.  

Valg af art
Her vælges de artstrupper / arter, der ønskes landingsopgørelse for. Kun arter der optræder i data er på listen. Som standard er alle arter valgt.  

Valg af landingstilstand
Her kan vælges mellem landingstilstandende 'Industri' og 'Konsum'. Landingstilstand angiver den form som fisken landes i, fx. renset, levende, osv. Som standard er alle landingstilstande valgt.  

Valg af anvendelse
Her kan vælges mellem anvendelserne 'Industri', 'Konsum' og 'Tilbagetag'. Anvendelse angiver hvad fisken beyttes til af opkøberen. Derfor kan landinger med landingstilstanden 'konsum', godt ende med at have anvendelsen 'industri'. Tilbagetag angiver at fisken er købt af producentorganisationer, som følge af at fiskeren ikke har kunne opnå en mindstepris på  det fri marked. Som standard er alle anvendelser valgt.  

Valg af forarbejdningstilstand
Her kan vælges mellem forarbejdningstilstandende: 'Fersk', 'Frosset', 'Røget', 'Saltet' og 'Forarbejdningstilstand ikke opgjort (før 2011)'. Forarbejdningstilstanden blev først indført i 2011. Hvis man trækker data fra før 2011, er det vigtigt at tilvælge 'Forarbejdningstilstand ikke opgjort (før 2011)', da der ellers ikke vil blive trukket data for denne del af perioden.

Valg af farvand
Her vælges farvandsgruppe og/eller underfarvand. Kun farvande der optræder i data er angivet på listen. Farvandene er angivet i alfabetisk orden. Som standard er alle farvande valgt.  

Valg af økonomisk zone
Den økonomiske zone er et farvandsområde der strækker sig op til 200 sømil fra nationers kyster, eller følger internationale grænseaftaler. Der kan vælges mellem: 'EU zone', 'International zone', og 'Øvrige zoner'. Som standard er alle zoner valgt.  

Valg af fartøjsnation
Her kan du vælge hvilke fartøjer der skal indgå i opgørelsen ud fra nationsgruppe / fartøjsnation. Som standard er danske fartøjer valgt.

Denne udvælgelse er baseret på danske fartøjer, men hvis der også er udenlandske fartøjer med i opgørelsen vil disse ligeledes blive udvalgt på baggrund af de valgte havnekendingsbogstaver. Som standard er alle havnekendingsbogstaver valgt.

Valg af landingsplads
Her kan du vælge landingspladsnation og/eller enkelte landingspladser. Som standard er alle landingspladsnationer og landingspladser valgt.

Alle diskretionsmæssige hensyn, kan der kun trækkes detaildata for de 30 vigtigste havne i Danmark

I dette trin vælger du hvordan tabellen skal opdeles (tabelhoved og forspalte), samt tabelindhold (analysevariable).  

Tabelhoved
Her angiver du hvordan du vil opdele/gruppere tabellens kolonner. Du kan vælge to niveauer og skal vælge mindst et niveau.  

Forspalte
Her angiver du hvordan du vil opdele/gruppere tabellens rækker. Du kan vælge op til to niveauer og du kan angive om du ønsker subtotaler.   

Levende vægt (kg el. ton)
Viser de summerede landede mængder i kg/ton levende vægt. Denne værdi er fremkommet ved at gange den registrerede rensede vægt med artsspecifikke konverteringsfaktorer.  

Landet vægt (kg el. ton)
Viser de summerede landede (rensede) mængder i kg/ton.  

Værdi (kr el. 1.000kr)
Viser de summerede værdier af landingerne i kr e. 1.000kr.  

Kilopris (kr/kg)
Viser kiloprisen som værdi / landet vægt.  

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater.

 • Webside: tabellen som HTML

 • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for, at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.

 • CSV: Tabellen som semikolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.

 • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.