Vejledning til dynamisk blåmuslingetabel

Datakilde og baggrund

Denne dynamiske tabel viser afregningsoplysninger for blåmuslinger fra Limfjorden, Isefjorden og Bælhavet og vestlige Østersø, samt for alle muslingeområder. Rapporten angiver mængde opgjort i kg. levende vægt. Se mere om datakilder og baggrund for statistikken via nedenstående link:

Mere om Fiskeristyrelsens afregningsregister 

Vælg år

Der kan vælges et år blandt de seneste 6 år. Som standard er indeværende år valgt.

Vælg farvand

Her kan du vælge blandt en række hovedfarvande. Listen er sorteret alfabetisk.

Vælg muslingeområde

Her kan du vælge muslingeområde / underfarvand. Listen er sorteret alfabetisk for hvert hovedfarvand. Områderne 16-18 og 35-37 i Limfjorden er ændret pr. 18. april 2012.  Se placeringen af muslingeområder her:

Kort over produktionsområder (Før 18. april 2012)
Link til Fødevarestyrelsens kort over produktionsområder (Efter 18. april 2012)

Tabelhoved

Her kan du vælge hvilken gruppering af data du ønsker i tabellens top (kolonner).

Forspalte

Her kan du vælge hvilken gruppering du ønsker i tabellens venstre side (rækker).

Rapport-format

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater:

  • Webside: tabellen som HTML

  • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for, at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.

  • CSV: Tabellen som semi-kolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.

  • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.