Vejledning til dynamisk auktionstabel fordelt på art