Vejledning til dynamisk auktionstabel fordelt på auktioner

Vejledning

Denne dynamiske tabel viser en opgørelse over førstegangssalg for en udvalgt fiskeauktion for samtlige arter. Se mere om datakilder og baggrund for statistikken, samt anvendte begreber via nedenstående links:

Datagrundlaget for auktionsstatistikken
Anvendte begreber i auktionsstatistikken 

Der kan vælges et år blandt de seneste 6 år. Som standard er indeværende år valgt.

Listen er sorteret alfabetisk.

Landingstilstand angiver den form som fisken landes i, fx. renset, levende, osv. Som standard er valgt 'Alle konsum', hvilket inkluderer alle landingstilstande til konsum. Kun landingstilstande, der optræder i data, er på listen.

Det er muligt at tilvælge en opdeling på størrelse og kvalitet.

Her kan du vælge, om du vil se gennemsnitspriser eller omsætning i landet vægt (kg) og værdi (kr) i tabellen.

Her kan du vælge mellem flere forskellige rapportformater:

  • Webside: tabellen som HTML
  • Excel: Tabellen som Excel-projektmappe. Dette giver mulighed for, at du selv kan arbejde videre med tallene. Husk at gemme Excel-filen på din lokale computer inden du åbner den for at undgå problemer med indstillinger i Excel.
  • CSV: Tabellen som semikolon separeret fil. Egnet til indlæsning. Vær dog opmærksom på at overskrifter også udskrives.
  • PDF: Tabellen som PDF dokument. Velegnet til udskrivning.