Vejledning til dynamisk auktionstabel fordelt på auktioner