Vejledning til redigering af allerede indsendt akvakulturindberetning på virk.dk

Hent indberetning

Produktionsår:

Det er kun muligt at indberette for sidst afsluttede produktionsår. Kontakt Fiskeristyrelsen, hvis der er brug for at rette i en indberetning for et tidligere produktionsår.

Vælg anlæg:

Klik i feltet og der vises en liste med de anlæg, som er tilknyttet det cvr-nr., der er logget ind med. Vælg det anlæg, der skal indberettes for ved at klikke på det. Det er kun muligt at rette i indberetninger for anlæg på listen.
Er det ønskede anlæg ikke på listen, tjek da om det er logget ind med det rigtige CVR-nr. Er det manglende anlæg tilknyttet et andet CVR-nr. skal der logges ind med NemID tilknyttet dette CVR-nr.