Vejledning til udfyldelse af ny akvakulturindberetning på virk.dk

Ny indberetning

Produktionsår

Det er kun muligt at indberette for sidst afsluttede produktionsår. Kontakt Fiskeristyrelsen, hvis der er brug for at indberette for et tidligere produktionsår.

Vælg anlæg:

Klik i feltet og der vises en liste med de anlæg, som er tilknyttet det CVR-nr., der er logget ind med. Vælg det anlæg, der skal indberettes for, ved at klikke på det. 

Er det ønskede anlæg ikke på listen, tjek da om det er logget ind med det rigtige CVR-nr. Er det manglende anlæg tilknyttet et andet CVR-nr. skal der logges ind med NemID tilknyttet dette CVR-nr.

Kontakt Fiskeristyrelsen, hvis det manglende anlæg er tilknyttet det CVR-nr. der logget ind med.