Vejledning til indgang til Fiskeristyrelsens akvakulturblanket

Vejledning til første side i Fiskeristyrelsens akvakulturblanket på virk.dk

CVR-nr.:

CVR-nr. er udfyldt med CVR nummeret fra  din NemID medarbejdersignatur. Det er derfor kun muligt at indberette anlæg tilknyttet det CVR-nr. NemID er oprettet på. Skal der indberettes for anlæg tilknyttet forskellige CVR-numre, skal der indhentes et NemID pr. CVR-nr.

Vælg ønskede handling:

Start ny indberetning:
Vælges, hvis det er første gang, der indberettes for et anlæg for det pågældende produktionsår.

Hent/ret afsluttet indberetning:
Vælges, hvis du ønsker at rette i en indberetning indsendt for sidst afsluttede produktionsår.