Vejledning til udfyldelse af ejer- og kontaktoplysninger

Vejledning til udfyldelse af ejer- og kontaktoplysninger i Fiskeristyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Kontaktoplysninger

CVR-nr. (eller CPR-nr.): Dette felt er obligatorisk, da det er nødvendigt for Fiskeristyrelsen at kende CVR- eller CPR-nr. for at kunne registrere ejer- og forpagterforhold korrekt. Der kan kun registres én person eller virsomhed pr. CVR-nr.

Brevmodtagere skal altid registreres ved CVR- eller CPR-nr., mens kontaktpersoner, som ikke er brevmodtagere, kan anføres uden.

Beskæftigede:

Ejer og familie: Arbejder på anlægget, men lønnen indgår som en del af virksomhedens overskud, og er ikke defineret separat som løn i virksomhedens regnskab. Omfatter også frivilligt arbejde.

Lønnede ansatte: Ansatte på anlægget, hvis løn er anført som post i virksomhedens regnskab.

Fuldtidsbeskæftigede: Anvender mindst 90 % af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.

Deltidsbeskæftigede: Anvender mellem 30 % og 90 % af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.

Sæsonbeskæftigede: Anvender under 30 % af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.