Vejledning til udfyldelse af bestandsopgørelse

Vejledning til udfyldelse af bestandsopgørelse i Fiskeristyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Bestandsopgørelse

Bestandsopgørelsen anvendes til at beregne årets nettoproduktion. 

Nuværende bestand opgøres pr. 31. december det år der indberettes for.

Sidste års bestand er bestanden opgjort pr. 31. december året før, dvs. den bestand der blev oplyst i sidste års indberetning. Kontakt Fiskeristyrelsen ved behov for ændringer i sidste års bestand. 

Art: Hvis bestanden består af forskellige arter, f.eks. Regnbueørred og Bækørred, oplyser du bestanden for hver art for sig fordelt på de 3 inddelinger:

Levende æg: Befrugtede og delvist udviklede æg. Angives i 1.000 stk. for samtlige arter. Eks. skrives 2600 æg som 26 i skemaet.

Større individer (og andet): Kilo levende vægt. 

Yngel og ungfisk (juvenile): Kilo levende vægt.