Vejledning til udfyldelse af anlæggets oplysninger

Vejledning til udfyldelse af anlæggets oplysninger i Fiskeristyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Anlæggets adresse og kontaktoplysninger

Angiv anlæggets adresse op kontaktoplysninger. Ligger anlægges ikke på en postadresse angives nærmeste adresse i forhold til anlæggets geografiske placering. For muslingeanlæg og havbrug, uden driftbygninger på land, anføres nærmeste postnr.

Driftstatus:

Angiv om anlægget er: Aktivt, Inaktivt (kun hvis anlægget har været inaktivt hele produktionsåret) eller nedlagt. Er anlægget solgt, oplyses den nye ejers navn og kontaktoplysninger under ’Personoplysninger’ på næste side. 

Dato for statusskift:

Angiv dato, hvis anlægget skifter driftstatus. 

P-nr. (Produktionsenhedsnr.):

Kan ses på www.cvr.dk ved opslag på dit CVR-nr., hvis virksomheden har et.

CHR-nr.:

6-cifret nr. fra det Centrale HusdyrbrugsRegister. Tildeles af Fødevarestyrelsen. Se evt. på chr.fvst.dk.  Tangproducende anlæg har ikke et CHR-nr.

Dyrlægepraksisnr.:

8-cifret nr. for den dyrlæge, som normalt tilser din besætning.

Regnskabsafslutning:

Angiv dato for regnskabsårets afslutning i det år, der indberettes for.

Øvrige anlæg omfattet af denne indberetning:

Omfatter indberetningen andre anlæg end det anlæg, som er valgt, anføres de her. OBS! Flere anlæg kan kun indberettes på samme skema, efter tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Tilladelsen skal være givet forud for indberetning. Ansøgningsfrist er 20. februar i indberetningsåret.

Læs mere om tilladelse til samlet indberetning her.