Vejledning til årets produktion

Vejledning til årets produktion i Fiskeristyrelsens akvakulturindberetning på virk.dk

Årets produktion i kg

Årets produktion beregnes ud fra de oplyste til- og fraførsler, samt dette og sidste års bestandsopgørelse. 
Levende æg er kun anført i styk, og indgår derfor ikke i beregningen.

Negativ årsproduktion betyder, at sidste års bestand sammen med det, der er tilført, er større end det, der er fraført sammen med dette års bestand. Der mangler med andre ord nogle fisk eller skaldyr for at få regnestykket til at gå op. Husk at døde, kasserede og undslupne også skal angives under fraførsler.

Kontakt Fiskeristyrelsen, hvis den negative årsproduktion er forårsaget af en fejl i sidste års bestand.